Media

De missie van TRAP traumasensitieve Kickbokstherapie is het professionaliseren van vechtsport in de zorg. Dit vraagt om multidisciplinaire samenwerking en een integrale benadering, waarbij de driehoek Onderwijs, Ondernemen & Onderzoek centraal staat.  Dit doen wij onder andere door een nascholing voor therapeuten met heldere kaders per vakgebied. Daarnaast schrijven wij regelmatig artikelen en leveren we bijdragen aan interviews om laagdrempelig kennis te verspreiden binnen de zorgsector. Ook zijn we actief betrokken bij wetenschappelijk onderzoek.

Een recent voorbeeld waar Amira en Erik beiden vanuit hun eigen expertise bij betrokken zijn, is het tweejarig onderzoek genaamd  'Challenge, Change, Confidence', uitgevoerd door Hogeschool InHolland in samenwerking met Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Windesheim. Dit onderzoek richt zich op de effectiviteit van vechtsport bij jongeren die ouders hebben met psychische- en/of verslavingsproblematiek (KOPP/KOV). Naast een literatuurstudie omvat dit onderzoek ook een pilot, waarbij  Amira en Erik de nascholing gaan verzorgen voor bokstrainers die met deze doelgroep willen gaan werken. Zie de website van Hogeschool InHolland voor meer informatie over dit onderzoek en hoe boksen jongeren in hun kracht kan zetten.

Publicaties en artikelen

Pagina in vernieuwing, binnenkort nieuwe media