TRAP Kickboksmethode

TRAP staat voor Traumasensitief, Regulatie, Assertiviteit en PMT. Hieronder vind je meer informatie over de speerpunten waar onze methode op gebaseerd is:

Trauma Waar kickboksen een heel harde en fysiek veeleisende sport is, vereist een traumasensitieve aanpak voortdurend fijngevoelige en subtiele interventies. Expertise op het gebied van de sport, trauma en lichaams- en ervaringsgerichte therapeutische interventies is essentieel.


Regulatie Als je door trauma het contact met je gevoel of lichaam hebt verloren, kan de intensiteit van kickboksen je snel buiten je Window of Tolerance brengen. Het reguleren van oplopende spanning en het beheersen van emotieregulatie is daarom essentieel.


Assertiviteit Het gevolg van nare ervaringen rondom (gewelddadig) grensoverschrijdend gedrag kan zijn dat getraumatiseerde mensen vermijdend gedrag aanleren en moeite hebben met ruimte innemen en met het communiceren van wensen en grenzen. Martial arts (vechtkunst, waar de vechtsport kickboksen een onderdeel van is) biedt mooie kansen om hiermee te oefenen. 


PMT Psychomotorische therapie is een behandelvorm voor mensen met psychosociale of psychische problematiek, waarbij op methodische wijze gebruik wordt gemaakt van werkvormen gericht op lichaamsbeleving en het handelen in bewegingssituaties. De psychomotorisch therapeut richt zich op de problematiek die naar voren komt in bewegingsgedrag, lichaamstaal, lichamelijke spanningen, lichaamshouding, lichaamssensaties en lichaamsbeleving. Deze aspecten vormen aandachtspunten in de diagnostiek en dienen als aangrijpingspunt voor de behandeling.